Verkenning Boerderijeducatie

  • verkenning naar (landelijke) initiatieven en agrarische bedrijven die interesse hebben in boerderijeducatie in de IJsseldelta
  • organisatie informatiebijeenkomst
  • projectbegeleiding

Naar aanleiding van de verkenning en de hierop volgende informatiebijeenkomst zijn twaalf enthousiaste boeren en boerinnen in de IJsseldelta gestart met het opleidingstraject tot educatieboer. Schoolkinderen betrekken bij het agrarische bedrijf en vertellen waar ons voedsel vandaan komt is belangrijk en draagt bij aan een beter imago van de landbouw.

De opleiding bestaat uit een cursus ‘Belevend Leren’ en een bedrijfshulpverlening (BHV) cursus. De deelnemers leren in vier dagdelen hoe zij het verhaal op een leuke, enthousiaste en informatieve manier aan schooljeugd kunnen vertellen. Daarnaast bezoeken de deelnemers bedrijven van collega-ondernemers. Zo kunnen zij ideeën opdoen voor educatie op het eigen bedrijf.

Boerderijeducatie in de IJsseldelta is een initiatief van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta en LTO Noord.